Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen streeft ernaar haar website en mobiele website toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze website voldoet op het moment van nazicht gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om o.a. de volgende reden(en):

  • De Minaraad publiceert zijn adviezen als PDF-bestanden. Die documenten voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid.
  • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving.
  • Video’s zijn niet voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript. 
  • Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding zoals bijvoorbeeld in presentaties van externe organisaties welke gepubliceerd worden bij georganiseerde evenementen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1 februari 2024.

De toegankelijkheid van de website werd onderzocht door BOSA die hiervoor een nalevingsrapport afleverde.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 1 februari 2024.

Wilt u specifieke niet toegankelijke inhoud raadplegen of heeft u vragen, bedenkingen..., mail dan naar info@minaraad.be