Privacyverklaring

Privacyverklaring

De privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van verwerking en bescherming van persoonsgegevens ten behoeve van:

S.A.R. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (hierna: “MINARAAD”)

Herman Teirlinck Gebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer 812.019.662


In de privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord “we” om te verwijzen naar de MINARAAD en zijn professionele medewerkers.

Met “persoonsgegevens” wordt in deze privacyverklaring gedoeld op de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

De MINARAAD respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

KLIK HIER VOOR DE VOLLEDIGE PRIVACYVERKLARING