Biodiversiteit

Biodiversiteit

De Minaraad wil met zijn advisering bijdragen tot de uitrol van de Europese Biodiversiteitsstrategie en tot de uitbouw van een goed regelgevende kader inzake natuur- en bosbeleid; ecosystemen en ecosysteemdiensten vormen mee de kern van de benadering.