Klimaat en Energie

Klimaat en Energie

De Minaraad wil met zijn advisering inzetten op de implementatie van het Verdrag van Parijs evenals van het Europese Klimaat-en Energiepakket, en wil in dit verband aanbevelingen geven voor het Vlaamse klimaat-, energie- en mobiliteitsbeleid.