Samenstelling van de permanente werkcommissies

Er is een permanente werkcommissie voor Bosbeleid, Duurzame Ontwikkeling, Jachtbeleid, Natuurbeleid, Natuur- en Milieu-educatie en Riviervisserij.

Elke permanente werkcommissie telt max. 16 leden die voor onbepaalde tijd benoemd worden. de commissies stellen ontwerpadviezen op voor de plenaire Minaraad.

De samenstellingen van de permanente werkcommissies zijn terug te vinden in de VLIOM-databank (zoekterm: S.A.R. MINARAAD, vervolgens kiezen voor "Strategische Adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" en op "suborganen" en dan "mandaten" klikken).

Klik hier voor een gecoördineerde versie van het MB betreffende de aanstelling van de leden van de permanente werkcommissies.