Samenstelling

De Minaraad telt 24 stemgerechtigde raadsleden, waarvan er acht de milieuverenigingen vertegenwoordigen, zes de sociaal-economische organisaties representeren, twee voor de open ruimte organisaties optreden, twee de socio-culturele organisaties die de belangen van consumenten of gezinnen vertegenwoordigen, twee namens de provincies en de steden/gemeenten spreken, en vier onafhankelijke deskundigen. Voor de 20 eerst vernoemde leden is er ook een plaatsvervangend lid benoemd.