Secretariaat

Secretaris

Jan Verheeke, Algemene coördinatie

Adviseurs en inhoudelijke medewerkers

Wim Van Gils, Water- en lokaal milieubeleid

ir. Francis Noyen, Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid en zorgsystemen

Stefanie Corens, Klimaat- en energiebeleid

Kathleen Quick, Open ruimtebeleid en Natuurbeleid

Sandra Sliwa, EU en internationaal milieubeleid / juridische dossiers

Pieter Noens, Materialen, Duurzame ontwikkeling

Ondersteunende diensten

Jurgen Sleewaegen, Boekhouding / ICT / Website / Logistiek

Katelijne Symens, Algemene ondersteuning / documentatiebeheer