Regelgevingsagenda

De vijfjaarlijkse beleidsnota's, de jaarlijkse beleidsbrieven evenals de regelgevingsagenda geven de plannen weer van de Vlaamse Regering inzake (onder meer) het milieubeleid. Deze documenten vormen mede de basis van de programmatie van de Minaraad.

Regelgevingsagenda

De vijfjaarlijkse beleidsnota's, de jaarlijkse beleidsbrieven evenals de regelgevingsagenda geven de plannen weer van de Vlaamse Regering inzake (onder meer) het milieubeleid. Deze documenten vormen mede de basis van de programmatie van de Minaraad.

Situering
 
Beleidsnota en jaarlijkse beleidsbrieven
 
Alle leden van de Vlaamse Regering dienen bij het begin van de regeerperiode één of meer beleidsnota's in bij het Vlaams Parlement. Een beleidsnota geeft de grote strategische keuzes en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. De volgende jaren wordt er over de realisatie van deze beleidsnota's gerapporteerd aan het Vlaams Parlement in jaarlijkse beleidsbrieven. Een beleidsbrief bevat een overzicht van de uitvoering van de begroting voor het lopende begrotingsjaar en een prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.
 
Regelgevingsagenda
 
Elke beleidsbrief bevat sinds 2007 verplicht een regelgevingsagenda. Sinds 2009 wordt ook aan de beleidsnota's een regelgevingsagenda toegevoegd.
Een regelgevingsagenda is een publiek beschikbare lijst van geplande nieuwe regelgeving of aanpassing van bestaande regelgeving.
 

Doelstellingen
 
Dankzij een regelgevingsagenda is er meer: 
  • beleidscoördinatie;
  • planning;
  • transparantie
 
wanneer er regelgeving opgemaakt wordt. Zo kan de kwaliteit van de regelgeving verbeterd worden. 
 
  • De regelgevingsagenda is een (uniek) plannings- en rapporteringsinstrument voor regelgeving.
  • De regelgevingsagenda streeft ook naar meer beleidscoördinatie door een vroege screening van de toepassing van de specifieke wetgevingstoetsen en door een vroege planning van beleidsdomeinoverschrijdend overleg op basis van de regelgevingsagenda.
  • De regelgevingsagenda stimuleert ook een tijdige omzetting van Europese regelgeving door expliciet te vermelden wanneer een omzetting Europese regelgeving gepland wordt.
  • De regelgevingsagenda maakt de planning van regelgeving transparant naar alle betrokken partijen.
 
Klik hieronder om naar de website van de regelgevingsagenda te gaan:
 
regelgevingsagenda.jpg