Legal Disclaimer

Legal Disclaimer

De toegang tot deze website en de beschikbare gegevens is gratis. Linken naar de Minaraadsite is toegestaan.

De Minaraad probeert zo zorgvuldig mogelijk informatie op de website te plaatsen. Omwille van de volledigheid blijven alle documenten echter te allen tijde beschikbaar. Hierdoor kan de Minaraad niet uitsluiten dat sommige gegevens na verloop van tijd achterhaald raken. Het gebruik van de aangeboden informatie gebeurt op eigen risico. De Minaraad is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens.

De Raad is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van links naar andere websites.

De Minaraad is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan uw PC na het bezoeken van deze website.

Foutmeldingen of onjuistheden kan u melden via de link 'contact' bovenaan deze pagina.

De Minaraad vraagt uw persoonlijke gegevens bij het registreren op deze site. De Raad verbindt zich ertoe deze enkel aan te wenden om de door u gewenste producten door te sturen of om u uit te nodigen voor algemene Minaraadevenementen. Het uitwisselen van uw coördinaten aan derden is niet aan de orde.

U kan te allen tijde zelf uw coördinaten aanpassen, uw abonnementenvoorkeur bijsturen of uitschrijven.