Uniek loket renovatie- en energiepremie

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
08 sep 2021
Productnummer
2021-017

Op 9 juli 2021 ontving de Minaraad de adviesvraag over een ontwerpbesluit voor de invoering van het uniek loket en het afstemmen van de subsidievoorwaarden en -procedure van de energiepremies en renovatiepremie.

Het ontwerpbesluit bevat een reeks bijsturingen die de Minaraad met dit briefadvies onderschrijft. Ook vindt de Raad het positief dat er bijkomende stappen gezet worden op het vlak van integratie van de elektronische overheidscommunicatie i.v.m. gebouwen. De Minaraad vraagt wel om werk te maken van premies op maat van appartementsgebouwen en andere collectieve woonvormen, en op termijn ook om beter het verband te leggen met circulair materialen- en watergebruik. Ook vraagt de Raad om de doelmatigheid van renovatie- en woonpremies verder te verbeteren, i.e. ten einde de beoogde doelgroepen beter te bereiken. De Raad stelt zich vragen bij de voorgestelde subsidiëring van gascondensatieketels, en dit in relatie tot de Vlaamse klimaat- en luchtkwaliteitsdoelstellingen.

Tot slot pleit de Raad ervoor om het niet-productiegedeelte van de elektriciteitsfactuur terug te dringen, door de kosten gerelateerd aan het klimaatbeleid te doen financieren uit de begroting.
 

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Briefadvies Uniek loket renovatie- en energiepremie

Download (grootte: 291.7 KB, type: application/pdf)