18 mrt 2019

De gebouwenpas als instrument voor een geïntegreerd omgevingsbeleid

Oriëntatiemoment Klimaat en Energie

Samenvatting

Datum: 18 mrt 2019
Tijd: 13:30 tot 17:30 uur

iCalplaats de gebeurtenis in je agenda

Doelstelling:

De Minaraad organiseerde in samenwerking met de Vlaamse Woonraad op maandag 18 maart 2019 een event over de gebouwenpas.

Eind 2018 hadden VEA, OVAM, Departement Omgeving en Wonen Vlaanderen samen een eerste versie van de woningpas (d.i. de gebouwenpas voor woningen) gelanceerd.

De gebouwenpas is een digitaal instrument om bestaande en op termijn mogelijks ook nieuwe (via koppelingen met bijkomende tools of toepassingen) gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie op een gebruiksvriendelijke wijze raadpleegbaar te maken.

De met de gebouwenpas beoogde verduurzaming van het gebouwenpark is relevant voor de realisatie van diverse doelstellingen van het omgevingsbeleid, bv. inzake klimaat en energie, circulaire economie, ruimtelijke ontwikkeling, integraal water- en bodembeleid, woon- en leefkwaliteit, ….

Het hoofddoel van dit event was om, samen met diverse partners en de deelnemers, de mogelijkheden van de gebouwenpas te verkennen: welke zijn de kansen, belemmeringen, aandachtspunten, eventuele randvoorwaarden, timing, enz.? Het nevendoel was om verheldering te brengen met betrekking tot een aantal aan “gebouwenpas” verwante maar toch andere begrippen, zoals de “woningpas”, het “gebouwenregister”, een “gebouwenpaspoort”/”materialenpaspoort”, enz.

Het programma bestond uit 2 delen: 
- een informatief gedeelte met toelichtingen van diverse overheidsadministraties en ruimte voor vraag en antwoord;
- een exploratief gedeelte waarbij diverse stakeholders tijdens een paneldebat de verdere mogelijke uitbouw van de gebouwenpas verkenden. 

 

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32


Agendapunten

 • Ontvangst

  Tijd: 13:30 tot 14:00u

 • Verwelkoming

  Tijd: 14:00 tot 14:10u

 • Het gebouwenregister als essentiële bouwsteen van de gebouwenpas

  Spreker(s): Jan Laporte, product owner, Agentschap Informatie Vlaanderen

  Tijd: 14:10 tot 14:30u

  application/pdf Presentatie Jan Laporte application/pdf, 4.7 MB
 • De gebouwenpas: huidige werking en blik op de toekomst

  Spreker(s): Tine Vande Casteele, projectleider, Vlaams Energieagentschap

  Tijd: 14:30 tot 14:50u

  application/pdf Presentatie Tine Vande Casteele application/pdf, 2.6 MB
 • City Portal: een interactief portal met residentiële gebouwengegevens

  Spreker(s): Jiska Verhulst, Senior R&D Energy Efficiency, EnergyVille VITO

  Tijd: 14:50 tot 15:10u

  application/pdf Presentatie Jiska Verhulst application/pdf, 2.9 MB
 • Pauze

  Tijd: 15:10 tot 15:25u

 • Materiaalbewust bouwen en TOTEM

  Spreker(s): Roos Servaes, (projectleider) en John Wante (stafmedewerker materialenbeheer), Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

  Tijd: 15:25 tot 15:55u

 • Paneldebat

  Spreker(s): Dirk Van Regenmortel (Ecohuis Antwerpen), Gert Huybrechts (Vlaamse Confederatie Bouw), Erik Grietens (BBL), Maarten Van Den Driessche (UGent), Patrick Devos (Flux50)

  Tijd: 16:10 tot 16:55u

 • Afsluitende netwerkdrink

  Tijd: 16:55 tot 17:30u