Aardgasnetaansluitbaarheid en regulerend kader voor warmte- en koudenetten (MET SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
14 jul 2016
Productnummer
2016-013

Het voorgestelde regulerende kader voor thermische netten is volgens de SERV en de Minaraad een belangrijke stap voor de uitbouw van warmte- en koudenetten in Vlaanderen. De raden begrijpen en steunen de keuze van de Vlaamse Regering om een onderscheid te maken tussen stadsverwarming en warmtenetten op een industriële site en om in de huidige prille ontwikkelingsfase deze netten minder gedetailleerd te reguleren dan de elektriciteits– en gasnetten.

Het voorgestelde regelgevend kader mag evenwel geen eindpunt zijn. Het moet in de toekomst nader uitgewerkt worden, o.a. om afnemers van warmtenetten een gelijkwaardige bescherming te kunnen bieden als aardgasafnemers. Daarnaast vragen de raden om meer werk te maken van visievorming over de ontwikkeling van warmtenetten en om zeer concreet voor beloftevolle plaatsen in overleg met lokale actoren initiatieven te nemen die de specifieke hinderpalen voor de ontwikkeling van een warmtenet kunnen wegnemen.

Tenslotte vragen de raden voldoende beleidscapaciteit bij de energieregulator en de energieadministratie om de nieuwe taken inzake warmtenetten ten volle op te kunnen nemen.

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Aardgasnetaansluitbaarheid en regulerend kader voor warmte- en koudenetten

Download (grootte: 615.4 KB, type: application/pdf)