Wijzigingsbesluit decreet diepe ondergrond (CCS-Besluit)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
24 apr 2014
Productnummer
2014-014

Het kader voor het CCS-beleid wordt gevormd door Richtlijn 2009/31/EG, evenals de vaststelling, van de Europese Commissie, dat de ontwikkeling van CCS niet verloopt zoals de gepland. De Minaraad vond het positief dat de Vlaamse Regering het initiatief genomen heeft om de implementatie van de Richtlijn in Vlaamse regelgeving af te ronden.

Voor de Minaraad is CCS evenwel een overbruggingstechnologie, die er immers toe kan toe leiden dat energieproductiemethoden en grondstoffengebruik in stand worden gehouden die de overgang naar een koolstofarme economie afremmen. Voor een geslaagd klimaatbeleid blijft het daarom essentieel in te zetten op CO2-emissiereducties, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Voor de aspecten milieu en klimaat en voor het financiële aspect blijkt dat CCS bij gebrek aan eenduidig, grondig en beproefd wetenschappelijk onderzoek een riskante onderneming blijft. Voor zover er in Vlaanderen een potentieel is voor CCS, zal dat relevant zijn voor die industriële sectoren die de benodigde CO2-emissiereducties niet zonder CCS kunnen realiseren. CCS moet gekaderd worden in het industrieel beleid van Vlaanderen: het wetenschappelijk onderzoek over CCS in Vlaanderen kan mede daarop gericht worden.

Wat de besluittekst aangaat, was de Raad tevreden met de verduidelijking van de kostendekking en de regeling van de financiële bijdrage; ook was het positief dat de kosten voor het verwerven van emissierechten bij lekkage zijn meegenomen. De Raad drong aan op een maatschappelijk debat over CCS en vroeg afstemming met andere vergunningsprocedures. Hij pleitte voor een wederzijde informatieplicht met buurlanden en buurregio’s. 

Downloads

Wijzigingsbesluit decreet diepe ondergrond (CCS-Besluit)

Download (grootte: 111.6 KB, type: application/pdf)