Wijzigingen aan het energiebesluit: energieleningen en energiehuizen (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
05 sep 2016
Productnummer
2016-015

De SERV en Minaraad verwelkomen in dit advies de verhoging van het maximale ontleenbedrag en van de maximale looptijd van de energielening en ondersteunen de keuze van de Vlaamse Regering om de energielening beter op kwetsbare huishoudens te richten. Zij vragen wel een uitgebreide evaluatie van dit instrument binnen een jaar. De raden adviseren om specifiek oog te hebben voor de noden van de doelgroepen van de sociale woonleningen, voor particulieren die verhuren aan kwetsbare groepen en voorlopers die een totaalrenovatie willen uitvoeren, zonder daarbij het overzicht te verliezen op de budgettaire impact van eventuele maatregelen.

Ook vragen de raden om de financiering van de energiehuizen structureel goed te regelen; hun ontzorgende dienstverlening is essentieel om de nodige energierenovaties bottom-up te initiëren en te begeleiden. Algemeen herhalen de raden tot slot hun vraag naar aanvullende initiatieven om de nodige versnelling en verdieping van de energierenovatiegraad te bekomen, temeer omdat de bijdrage van de energieleningen hieraan nu in de praktijk slechts zeer beperkt is.
Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Wijzigingen aan het energiebesluit: energieleningen en energiehuizen

Download (grootte: 1.7 MB, type: application/pdf)