Steunregelingen voor nuttige groene warmte, de injectie van biomethaan, restwarmte en diepe geothermie

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
25 jun 2015
Productnummer
2015-013

In hun gezamenlijke advies inzake het ontwerpbesluit groene warmte en diepe geothermie verwelkomen de Minaraad en de SERV dat de Vlaamse Regering werk wil maken van de stimulering van diepe geothermie als duurzame energiebron en van verbeteringen aan de bestaande steunregeling voor groene warmte. Wel missen de raden de bredere context en beleidsvisie waarbinnen deze wijzigingen gesitueerd moeten worden. Zij verwijzen daarvoor naar een eerder gezamenlijk advies uit 2011 waarin reeds een aanzet werd gegeven voor zo’n beleidsvisie. Daarnaast bevat het advies enkele vragen en bemerkingen bij de concrete modaliteiten van de voorgestelde steunregeling voor diepe geothermie en bij enkele andere wijzigingen.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

BVR groene warmte en diepe geothermie

Download (grootte: 224.0 KB, type: application/pdf)