Voorontwerp van decreet diepe ondergrond en aardwarmte (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
03 sep 2015
Productnummer
2015-019

Minaraad en SERV zijn om advies gevraagd over het ontwerp van decreet betreffende de wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, wat betreft het invoegen van een hoofdstuk over het opsporen en het winnen van aardwarmte en een hoofdstuk over een structuurvisie inzake de diepe ondergrond. De raden brachten een gezamenlijk advies uit.

Daarin verwelkomen de raden de recente initiatieven van de Vlaamse overheid ter bevordering van groene warmte waaronder het kader dat geschapen wordt voor diepe aardwarmte via het voorliggend ontwerpdecreet en de maatregelen die getroffen worden om onnodige hindernissen voor de exploitatie ervan te vermijden. Toch blijft volgens de raden een brede beleidsvisie noodzakelijk. Deze brede visie heeft zowel betrekking op de groene warmte, de diepe aardwarmte als op het gebruik en beheer van de diepe ondergrond. Verder formuleren de raden ook een aantal aandachtspunten inzake diepe aardwarmte m.b.t. het draagvlak, het effect op de omgeving, het energie-rendement en de rendabiliteit.

Daarnaast bevat het advies enkele vragen en bemerkingen bij de concrete voorgestelde wijzigingen in het ontwerpdecreet inzake de vergoedingen, de financiële garanties en potentiële administratieve vereenvoudigingen.

Coördinator
: Naam Mohamed Al Marchohi
: Organisatie SERV
: E-mailadres mamarchohi@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Downloads

Voorontwerp van decreet diepe ondergrond en aardwarmte

Download (grootte: 241.8 KB, type: application/pdf)