24 jun 2019

Governance aanpak van het klimaatakkoord in Nederland

Oriëntatiemoment Klimaat en Energie

Samenvatting

Datum: 24 jun 2019
Tijd: 12:30 tot 18:30 uur

Doelstelling:

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden organiseerde samen met de Minaraad een gedachtewisseling over de “Aanpak van het Klimaatakkoord in Nederland”, met focus op de governance van het overleg met stakeholders.

Deze bijeenkomst werd ondersteund door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De beleidsmatige aanpak van de transitie naar een koolstofneutrale samenleving is immers niet alleen een kwestie van slimme (technologische) oplossingen, maar ook en met name van governance. Deze dimensie brengt bijzondere uitdagingen met zich mee, zoals het balanceren tussen horizontale en verticale beleidsintegratie, het vertalen van lange termijn doelen naar korte termijn maatregelen, het betrekken van diverse stakeholders alsook de evaluatie van maatregelen om al lerende de doelen te bereiken. Wat die governance-uitdagingen aangaat heeft men in Nederland, vanwege het totstandkomingsproces van het Klimaatakkoord, veel ervaring opgedaan. Het is tijd om na te gaan wat we hieruit kunnen leren voor de vergelijkbare uitdaging in Vlaanderen en in België. Hieraan werd invulling gegeven tijdens dit event.  

 

 

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Agendapunten

 • Lunch

  Tijd: 12:30 tot 13:30u

 • Welkomstwoord ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden

  Spreker(s): Maryem van den Heuvel , Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

  Tijd: 13:30 tot 14:00u

 • Hoe een breed spectrum van stakeholders tot een Klimaatakkoord kwamen en toekomstperspectief uitvoering ervan

  Spreker(s): Birgitta Westgren, Directeur Klimaat van DG Klimaat & Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Tijd: 14:00 tot 14:30u

  application/pdf Presentatie Birgitta Westgren application/pdf, 928.4 KB
 • De rol van de industrie in het Klimaatakkoord

  Spreker(s): Huibert van Rossum , Havenbedrijf Rotterdam

  Tijd: 14:30 tot 15:00u

  application/pdf Presentatie Huibert van Rossum application/pdf, 3.1 MB
 • Koffiepauze

  Tijd: 15:00 tot 15:15u

 • De totstandkoming van de lokale energiestrategie - op gemeentelijk niveau

  Spreker(s): Lian Merkx, Programmamanager Energie bij de Nederlandse Vereniging van Gemeenten

  Tijd: 15:15 tot 15:45u

  application/pdf Presentatie Lian Merkx application/pdf, 1.6 MB
 • De opvolging en evaluatie van het Klimaatakkoord

  Spreker(s): Pieter Boot , Sectorhoofd Sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving

  Tijd: 15:45 tot 16:15u

  application/pdf Presentatie Pieter Boot application/pdf, 621.0 KB
 • Debat tussen de sprekers

  Tijd: 16:15 tot 16:45u

 • Slotwoord

  Spreker(s): Jan Verheeke , Minaraad

  Tijd: 16:45 tot 17:00u

 • Receptie

  Tijd: 17:00 tot 18:30u