Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw (2018) (met SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
20 sep 2018
Productnummer
2018-018

Het gezamenlijke advies van Minaraad en SALV over het verzameldecreet 2018 Omgeving, natuur en landbouw verwijst traditioneel enkel naar de hoofdstukken, t.t.z. de wijzigingen aan wetten en decreten, die de raden wensen te becommentariëren.

In die zin passeren volgende wijzigingen de revue: wijzigingen aan het veldwetboek, de wet onbevaarbare waterlopen, het bosdecreet, jachtdecreet, natuurdecreet én het wijzigingsdecreet natuur en bos uit 2014; het decreet lokale adviescommissie en decreet water bestemd voor menselijke aanwending; het decreet identificatie landbouwers, exploitaties en landbouwgrond, en het decreet landbouw‐ en visserijbeleid.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam Pieter De Graef
: Organisatie SALV
: E-mailadres pdgraef@serv.be
: Telefoon 02 20 90 138


Downloads

Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw

Download (grootte: 220.9 KB, type: application/pdf)