Vlaams luchtbeleidsplan 2030 (met SERV en SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
04 okt 2018
Productnummer
2018-021

Minaraad, SERV en SALV vinden dat het Vlaams luchtbeleidsplan zijn verdiensten heeft, zowel wat betreft planopbouw, de aandacht voor interacties met andere beleidsthema’s, de gestelde doelstellingen en het naar voor schuiven van een aantal potentieel veelbelovende maatregelen zoals de kilometerheffing. Het plan bevat nagenoeg geen informatie over de kosten en baten van de verschillende maatregelen. Om uit het gamma beschikbare maatregelen een mix te selecteren is er informatie nodig over het emissiereductiepotentieel en de kosten en baten van maatregelen. De raden vragen om transparantie hierover.

Het huidig en gepland beleid zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit. Toch volstaat dit niet steeds voor het halen van de doelstellingen op korte, middellange (2030) en lange termijn (2050, met als referentie de WHO-advieswaarden). 

De raden vinden het belangrijk dat de focus ligt op de belangrijke bronnen en generiek beleid, dat het lokaal beleid ondersteunt wordt, dat er aandacht is voor kwetsbare groepen en of mensen die veel worden blootgesteld en dat een actief communicatiebeleid gevoerd wordt.

Het plan bevat een belangrijk luik over wegverkeer. De raden steunen het engagement tot de invoering een slimme kilometerheffing voor lichte voertuigen. Bij de vergroening van de voertuigen moet volgens de raden  rekening gehouden wordt met de volledige levenscyclus van brandstoffen en voertuigen.

Het belangrijkste aandachtspunt bij de huishoudens zijn de emissies door verbranding van hout.

De raden appreciëren de mate waarin de maatregelen in het luik voor de landbouwsector werden uitgewerkt. Gezien de luchtwassers een centrale rol spelen in de reductie van de ammoniakuitstoot vragen de raden dat de uitvoering van deze maatregel van nabij gevolgd wordt en dat er over gewaakt wordt dat bestaande stallen worden aangepast conform met de evoluties in de best beschikbare technieken.

 

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37


Downloads