Verzameldecreet Omgeving, Natuur en Landbouw (met SERV en SALV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
15 sep 2016
Productnummer
2016-019

Het gezamenlijke advies van Minaraad, SALV en SERV over het verzameldecreet 2016 Omgeving, natuur en landbouw verwijst traditioneel enkel naar de hoofdstukken, t.t.z. de wijzigingen aan wetten en decreten, die de raden wensen te becommentariëren. In die zin passeren volgende wijzigingen de revue: wijzigingen aan de wet op het personeel der zeevisscherij, het bosdecreet, het natuurdecreet, het oppervlaktedelfstoffendecreet, het decreet betreffende openbaarheid van bestuur, het bodemdecreet, het materialendecreet, het decreet complexe projecten en het nooddecreet.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Advies over het verzameldecreet Omgeving, Natuur en Landbouw

Download (grootte: 227.3 KB, type: application/pdf)