Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur (verzameldecreet) (met SALV en SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
12 sep 2013
Productnummer
2013-043

Het ontwerpverzameldecreet beoogt de verbetering van dertien uiteenlopende wetten en decreten inzake leefmilieu en natuur.

Minaraad, SALV en SERV formuleren onder meer bedenkingen bij de invoering van het begrip “private gracht van algemeen belang”, bij de verbeteringsvoorstellen voor heffingsregeling voor oppervlaktewater en grondwater, bij de afstemming met het DABM van de handhavingsregeling tegen inbreuken op de heffingsregeling in andere wetten en decreten, inzake de ruilverkavelingen van landeigendommen in der minne, over het Bossencompensatiefonds en de jachtopeningstijden, inzake de ontheffing van natuurrichtplannen, over het mestbeleid en over geologische opslag van koolstofdioxide.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur (verzameldecreet)

Download (grootte: 1.1 MB, type: application/pdf)