Bloemlezing adviezen Ir. Dirk Uyttendaele

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
21 jun 2018

In deze bundel vindt u 10 adviezen, met nog een 11de erbij, die aan de Vlaamse Regering werden gegeven in de periode 1993-2018. De adviezen werden voor deze bundel lichtjes “geprepareerd” – t.t.z. dat hun vormgeving werd gelijkgetrokken naar de vorm van de Mina-adviezen van nu.

Maar het échte gemeenschappelijke aan deze adviezen is dat ze alle door de Minaraad zijn vastgesteld, dat ze alle omzeggens integraal unaniem zijn, en dat ze van de hand zijn van ir. Dirk Uyttendaele. Deze bundel werd dan ook opgemaakt ter ere van Dirk, die immers einde juni 2018 met pensioen gaat.

Naast de vernoemde gemeenschappelijke kenmerken, is er ook een enorme diversiteit in deze adviezen: briefadviezen en uitgebreide adviezen, adviezen op vraag – van alle milieuministers van de afgelopen 25 jaar – maar ook adviezen op eigen initiatief, verkennende adviezen en technische adviezen. Dirk bewees hiermee een vakman te zijn, die alle disciplines beheerst die er zich in een secretariaat van een strategische adviesraad kunnen aandienen. Er zijn dan ook niet weinig jongere collega’s die bij hem in de leer zijn gegaan.

Ook de inhoudelijke diversiteit van deze bundel valt op. Het is duidelijk dat waterbeleid het begin- en eindpunt was van Dirks inbreng, maar dat hij veel breder ging. Toch doet het bereik van deze bundel nog geen volledig recht aan het nog veel ruimere werkveld dat Dirk in zijn carrière heeft bestreken – maar men kan nu eenmaal niet alles weergeven in zo’n verzamelbundel …

Wie deze bundel doorneemt, krijgt meteen ook een goed inzicht in de geschiedenis – zowel de geschiedenis van het Vlaamse milieubeleid van de afgelopen 25 jaar, als in de geschiedenis van de Minaraad. Wat dit laatste betreft: deze terugblik bewijst dat diepgaande discussie tussen de raadspartners altijd mogelijk is, dat het altijd mogelijk is consensus te vinden rond moeilijke onderwerpen, en dat het altijd mogelijk is bakens te verzetten voor een toekomstgericht milieubeleid.

 

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Afscheidstoespraak pensioen Dirk Uyttendaele

Download (grootte: 62.1 KB, type: application/pdf)

Bloemlezing adviezen Ir. Dirk Uyttendaele

Download (grootte: 1.8 MB, type: application/pdf)