Conceptnota Vizie Zeer Zorgwekkende Stoffen (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
09 nov 2023
Productnummer
2023-041

De Vlaamse overheid heeft de conceptnota “visie ZZS” inclusief een actieplan 2023-2024 vastgesteld, met als doel tegen 2050 de verontreiniging met ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) te reduceren zodat nog slechts sprake is van aanvaardbare risico’s. De SERV en de Minaraad brachten samen advies uit en zijn positief over de visietekst maar hebben echter nog vragen, opmerkingen en aanbevelingen over de visie. 

Ze pleiten dat Vlaanderen de beleidsontwikkeling op Europees vlak van nabij opvolgt en de positie van Vlaanderen versterkt. De herziening van REACH is niet langer opgenomen in het werkprogramma van deze Europese Commissie. De Raden vragen zich af welke implicaties dit heeft op het voorliggende plan. Vlaanderen moet blijven aansturen op de herziening van de REACH-regelgeving en hierbij een voortrekkersrol opnemen. 

Een versterkte handhaving moet zorgen voor een gelijk speelveld voor spelers van binnen en buiten de EU. Handhaving en controle doorheen de waardeketen zijn essentieel en er moet prioriteit gegeven worden aan maatregelen voor productcategorieën die kwetsbare bevolkingsgroepen treffen. De nood hieraan zal in de toekomst nog groeien naarmate de circulaire economie aan kracht wint.

De Raden vinden het belangrijk dat er daadwerkelijk werk gemaakt wordt van een versterkte samenwerking zowel internationaal als met de federale overheid om tot de nodige maatregelen te komen. Het concept van milieu- en gezondheidsgebruiksruimte moet verder verkend en geconcretiseerd worden om milieubescherming te waarborgen.

De Raden pleiten ook voor een sterk mandaat en de nodige omkadering voor beheerders van het plan en vragen zich af wie de evaluatie van het plan zal uitvoeren en hoe de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid worden gewaarborgd. Tot slot benadrukken ze de noodzaak aan een robuust kader om toekomstige uitdagingen te kunnen absorberen.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Conceptnota Vizie Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS

Download (grootte: 236.0 KB, type: application/pdf)