Vier rode lijsten in uitvoering van het Soortenbesluit

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
11 mrt 2020
Productnummer
2020-003

Wat voor advies voorgelegd werd, zijn vier nieuwe rode lijsten, met name voor saproxyle bladsprietkevers, broedvogels, sprinkhanen en krekels en hauwmossen, levermossen en bladmossen. Voor broedvogels en sprinkhanen en krekels is het de derde keer dat een rode lijst wordt opgemaakt.

De Minaraad adviseerde al eerder over rode lijsten en vindt het positief dat gehoor werd gegeven aan enkele elementen uit deze eerdere adviezen.

In dit advies vraagt de Minaraad om te voorzien in een programmatische aanpak van de actualisatie van de rode lijsten, gekoppeld aan de vijfjaarlijkse herziening van de bijlagen van het Soortenbesluit. De Minaraad heeft geen kennis van een dergelijke programmatische aanpak voor rode lijsten, opgesteld door het INBO. Het is voor de Raad eveneens niet zeer duidelijk op basis van welke criteria er op een bepaald moment besloten wordt tot de opmaak van een rode lijst. De Minaraad beveelt aan om dit mee te nemen in de voorgestelde programmatische aanpak.

Bij het opstellen van die programmatische aanpak zou het wenselijk zijn dat de prioritering van de soortengroepen ook een directe link vertoont met het soortenbeleid dat in de nabije toekomst vooropgesteld wordt door het Agentschap Natuur en Bos. Evenzeer meent de Minaraad dat ook het ANB een programmatische aanpak inzake de herziening van de bijlagen bij het Soortenbesluit zou hanteren, indien dit nog niet het geval is. 

De Raad adviseert opnieuw om de wenselijkheid te onderzoeken van een herzieningsritme van vijf jaar voor de rode lijsten van sommige soortengroepen.

Als laatste vraagt de Minaraad na te gaan of een actualisatie van de rode lijst voor zoogdieren (dd. 2014) niet aan de orde zou zijn en om de opmaak van een rode lijst wilde bijen en bestuivers te overwegen.

Rapport bij rode lijst saproxyle bladsprietkevers
Rapport bij rode lijst broedvogels
Rapport bij rode lijst sprinkhanen en krekels
Rapport bij rode lijst hauwmossen, levermossen en bladmossen

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Vier rode lijsten in uitvoering van het Soortenbesluit

Download (grootte: 603.4 KB, type: application/pdf)