Ontwerpbesluit tot vaststelling van de rode lijst amfibieën en reptielen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
08 sep 2011

Artikel 24 van het Soortenbesluit bepaalt dat soortenbehoudsmaatregelen of -beschermingsprogramma’s slechts kunnen worden vastgesteld voor soorten die beschermd zijn en in een officieel vastgestelde rode lijst bestempeld staan als “uitgestorven”, “met uitsterven bedreigd”, “bedreigd” of “kwetsbaar”. Daarom heeft de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur het ontwerp van ministerieel besluit uitgewerkt dat de rode lijst voor amfibieën en reptielen vastlegt. De lijst werd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) opgemaakt in 1996 en bevat in totaal 19 soorten.

De Minaraad erkent het belang van een snelle vaststelling van rode lijsten voor de goede uitvoering van het soortenbeleid, zeker met het oog op de implementatie van instandhoudingsdoelstellingen. Hij betreurt wel dat dit ten koste gaat van de actuele, inhoudelijke kwaliteit van de lijsten. Daarom spreekt de Minaraad zich voorlopig ongunstig uit over de voorliggende lijst, in afwachting van een noodzakelijke en dringende evaluatie van zowel de rode lijst als de bijlage 1 van het Soortenbesluit. De Raad vraagt daarom om de rode lijst over amfibieën en reptielen binnen de zes maanden te actualiseren, zodat de overheid voor een aantal kritische soorten snel een soortenbeschermingsprogramma kan opmaken.

Ten slotte is de Minaraad verwonderd dat het INBO een dergelijk verouderde lijst afgeleverd heeft. Hij verwacht dat deze wetenschappelijke instelling tijdig goed onderbouwde, actuele en kwalitatieve lijsten aflevert, gebaseerd op recente gegevens.

De Minaraad keurde het briefadvies unaniem goed.

Downloads

Briefadvies over de rode lijst amfibieën en reptielen

Download (grootte: 56.0 KB, type: application/pdf)