Vijfde uitbreiding van het natuurreservaat E-125 Wellemeersen te Aalst en Denderleeuw

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
26 aug 2019

Op 22 juli 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-125 “Wellemeersen”  te Aalst en Denderleeuw.

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.  

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR.  Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.  

Boerenbond

Boerenbond formuleert geen opmerkingen bij dit dossier

Natuurpunt

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997). Het dossier dient dan ook volgens die wetgeving afgehandeld te worden.

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus vereniging Vlaanderen stelt vast dat de beheerders van de erkende en te erkennen percelen de intentie hebben om een geïntegreerd beheer te doen. Daarbij voorzien zij de mogelijkheid om soorten die wild/fauna schade kunnen veroorzaken te reguleren. Tegelijkertijd wordt onder hoofdstuk 7 echter expliciet aangegeven dat het doden van dieren die wildschade kunnen veroorzaken niet wordt toegestaan. Een discrepantie in dit hoofdstuk 7 waardoor het bij de uitvoer van het beheer onmogelijk wordt om terug te vinden waarvoor nu wel dan niet een ontheffing wordt gevraagd en verkregen. HVV roept dan ook op om meer duidelijkheid te hebben en zo de omliggende beheerders/gebruikers van het buitengebied (vb. landbouwers) meer zekerheid te geven over de mogelijkheden. 

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Vijfde uitbreiding van het reservaat E-125 Wellemeersen te Aalst en Denderleeuw

Download (grootte: 139.0 KB, type: application/pdf)