Rode lijsten inheemse zoogdieren, lieveheersbeestjes en waterwantsen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
11 sep 2014
Productnummer
2014-031

Wat concreet voor advies voorgelegd werd, is een ontwerp Rode Lijst voor inheemse zoogdieren, een ontwerp van Rode Lijst voor inheemse lieveheersbeestjes en een ontwerp van Rode Lijst voor inheemse waterwantsen. Deze lijsten werden gepresenteerd als bijlage bij een ontwerp ministerieel besluit. Als vierde bijlage werd er een kort notitie betreffende de gehanteerde criteria voorgelegd.

Gezien zijn samenstelling en taakstelling vond de Minaraad dat hij geen centrale rol  te vervullen had wat betreft het doen van voorstellen voor de opname, de weglating of het van categorie veranderen van soorten in deze ontwerplijsten. Een toetsing bij de raadsorganisaties betreffende de wetenschappelijke correctheid van de voorgelegde lijsten, leverde weliswaar enkele kritische vragen, maar geen manifeste fouten op.

De Minaraad deed wel enkele beleidsmatige aanbevelingen. In de eerste plaats vroeg de Minaraad zich af of er (1) voldoende instrumenten zijn voor het beschermen van de Europeesrechtelijk te beschermen soorten voor welke op grond van het Soortenbesluit geen soortbeschermingsprogramma’s kunnen ingesteld worden, en of (2) de in dat verband in het Soortenbesluit gehanteerde “dubbele sleutel” wel de optimale en meest effectieve manier is om de juiste prioriteiten in soortbeschermingsmaatregelen en/of –programma’s in te brengen. De Minaraad vond het alleszins belangrijk dat de juiste prioritering zou worden gehanteerd.

De Minaraad vroeg om in dat verband de uitvoering van het Soortenbesluit te versnellen, en met name om de in opmaak zijnde soortenbeschermingsprogramma’s met spoed goed te keuren en uit te voeren, en de opmaak van nieuwe programma’s op te starten. De Raad vroeg bovendien om, in uitvoering van artikel 8 van het Soortenbesluit, een evaluatie en overlegde en onderbouwde bijstelling door te voeren van de lijsten in bijlage I van het Soortenbesluit. Tot slot herinnerde de Minaraad aan de verplichting uit het Soortenbesluit om bestaande rode lijsten om de tien jaar (termijn van orde) te evalueren.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Rode lijsten inheemse zoogdieren, lieveheersbeestjes en waterwantsen

Download (grootte: 37.4 KB, type: application/pdf)