Fiscale gunstmaatregelen natuurbeheerplannen (MET SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
29 jun 2017
Productnummer
2017-015

In dit gezamenlijk briefadvies van Minaraad en SALV verwezen de Raden naar eerdere adviezen waarin ze de nood aan een fiscaal instrumentarium inzake natuurbeheer vermeldden. Ze appreciëren dan ook dat deze aanbevelingen werden gevolgd. Ze wijzen ook op de samenhang tussen dit ontwerpdecreet en de uitvoeringsbesluiten over het geïntegreerd natuurbeheer en vragen om de definitieve goedkeuring tegelijkertijd te laten plaatsvinden.

Verder vragen de Raden om te voorzien in een evaluatie om na te gaan of het doel van de in dit ontwerpdecreet vermelde fiscale gunstmaatregelen, met name het verbreden van het natuurbeheer door het stimuleren van meer doelgroepen om aan natuurbeheer te doen en om de oppervlakte onder natuurbeheer te vergroten, zal worden bereikt.

Daarnaast vragen de Raden om de bedragen, vermeld in de bijhorende nota’s bij dit voorstel van decreet, te onderbouwen, wijzen ze op twee onduidelijkheden en vragen om na te gaan of de periode die voorzien is in geval van erfenis, niet te kort is.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Fiscale gunstmaatregelen natuurbeheerplannen

Download (grootte: 104.0 KB, type: application/pdf)