Besluit Vlaams fonds voor stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
17 mrt 2017
Productnummer
2017-008

In 2016 brachten SALV en Minaraad al advies uit over het decreet (zie onderaan bij gerelateerde  documenten). De raden stellen vast dat dit advies geen aanleiding gaf tot wijzigingen van het ontwerp van decreet.

SALV en Minaraad brengen bij deze adviesvraag geen nieuwe elementen aan, maar benadrukken dat ze nog steeds achter de principes die in het advies bij het decreet werden vooropgesteld staan.

Zo menen de raden onder meer dat:

  • een plattelandsfonds moet inzetten op de specifieke kenmerken van het platteland;
  • er nood is aan een kernversterkend beleid;
  • werk moet gemaakt worden van een instrument om een financiële verevening van ruimtelijke lusten en lasten tussen lokale besturen te realiseren.

 

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Besluit Vlaams fonds voor stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen

Download (grootte: 368.9 KB, type: application/pdf)