Beheerdoelen jachtwildsoorten

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
21 sep 2017
Productnummer
2017-019

Binnen de bij de jacht betrokken maatschappelijke geledingen bestaan er uiteenlopende meningen over de openingstijden, over het al dan niet sluiten van de jacht op bepaalde soorten en over de figuur van de bijzondere jacht. Deze meningsverschillen kunnen aan de oppervlakte komen wanneer zich incidenten of problemen voordoen.

Bij de wijziging van het Jachtdecreet in 2015 werd, in artikel 4, de verplichting tot vijfjaarlijkse herziening van de openingstijden geschrapt. In het mede door de SALV onderschreven advies had de Minaraad daarom gevraagd om het INBO op gestructureerde wijze cyclisch onderzoek te laten uitvoeren over de verschillende jachtwildsoorten, ter onderbouwing van een beleid inzake openingstijden. Bij de bespreking in het Vlaams Parlement werd door de minister onder andere gesteld dat ‘wetenschappelijke onderbouwing tot de kerntaak van het INBO en het ANB behoort’ en dat ‘aan het INBO zal worden gevraagd om voor enkele maatschappelijk relevante jachtwildsoorten, in samenspraak met de betrokken partijen, op een onderbouwde manier voorstellen van dergelijke beheerdoelstellingen uit te werken binnen hun kerntakenpakket.

Tot op heden gebeurde dit evenwel niet. De Minaraad beveelt daarom aan om aan het INBO en/of het ANB formeel opdracht te geven om een participatief proces op te zetten om deze voorstellen aan te leveren.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads