Besluit betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van reservaten (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 apr 2014
Productnummer
2014-015

De Minaraad adviseerde, samen met SALV, over het voorontwerpbesluit natuurbeheerplannen en reservaten, dat uitvoering geeft aan het decreet tot wijziging van de regelgeving voor natuur en bos (25 april 2014). Het aldus per decreet vastgelegde concept "natuurbeheerplan" vervangt alle vroegere beheerplannen, zoals onder meer de beperkte bosbeheerplannen, uitgebreide bosbeheerplannen, en beheerplannen voor erkende reservaten. Vermits dit besluit het tweede van de vijf voorziene uitvoeringsbesluiten zal zijn, vroegen de Raden in eerste instantie duidelijkheid over de resterende uitvoeringsbesluiten. De Raden stelden ook enkele aanpassingen voor de overgangsregeling voor om rechtsonzekerheid voor de betrokkenen te vermijden. 

Wanneer de natuurbeheerplannen worden ingeschakeld in functie van realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, zullen ze gekoppeld worden aan de managemenplannen. De Raden vonden de relatie tussen beide instrumenten nog te onduidelijk en expliciteerden over het doel en de functie van deze plannen. Over de beheerdoelen voor terreinen van type 3 en 4 bestond er binnen de Raden evenwel geen consensus. De Raden vroegen wel aandacht voor de economische functie van natuur bij het bepalen van de beheerdoelen. De Raden deden tot slot nog meerdere aanbevelingen voor het op punt stellen van de voorgestelde procedures en pleitten voor een kwaliteitsvolle montoring- en evaluatiestrategie.

Downloads

Besluit betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van reservaten

Download (grootte: 246.2 KB, type: application/pdf)