Programmadecreet 2017

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
27 okt 2016
Productnummer
2016-026

De Minaraad wenste met dit advies in te gaan op de milieu- en natuur-gerelateerde onderwerpen in het programmadecreet 2016, nl. het Vlaams Klimaatfonds, de onvergunde lozingen, de modal shift, de vermindering onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovaties, de win-win-lening en de belastingvermindering voor dakisolatie.

De voorgestelde wijzigingen aan het Klimaatfonds worden gesteund maar financiering zou enkel mogen gaan naar investeringen die meerwaarde betekenen voor het klimaat. Ook wordt aandacht gevraagd voor verregaande transparantie.

De Raad betreurt dat het voorstel het regulerend effect van de aanpak van tijdelijke lozingen en noodlozingen verder afbouwt. Bovendien is er ook een afbouw van de gewenste verschillen in behandeling tussen heffingsplichtigen die onvergunde lozingen zelf melden en zij die dit niet melden.

Minaraad vindt het positief dat verdergaande renovaties financieel worden beloond maar twijfelt wel aan de rechtvaardigheid, effectiviteit en efficiëntie van het instrument, nl de vermindering van onroerende voorheffing. Het systeem van de winwinlening wordt opengesteld voor coöperatieve vennootschappen. De Raad vraagt dat aan deze coöperatieve voorwaarden worden gesteld, namelijk een erkenning door de Nationale Raad voor Coöperatie (NRC) en het onderschrijven van de principes van het ICA zoals de economische participatie door de coöperatieve leden.

In een eerder advies over de hervorming van de REG-premies werd gepleit voor een heroriëntering van de middelen om het energiebesparingsbeleid mee te financieren. Vanuit dit optiek is de Raad van mening dat de afbouw van de belastingvermindering voor dakisolatie het best gekaderd wordt in een algemene heroriëntering van de middelen.

Boerenbond, UNIZO en VOKA onthouden zich bij het advies wegens werkzaamheden die in verband met dit dossier in SERV-verband worden verricht.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads