Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (Codextrein)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
15 sep 2016
Productnummer
2016-018

Met het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (codextrein) brengt de Vlaamse regering een aantal belangrijke wijzigingen aan in hoofdzakelijk de VCRO, het decreet betreffende de omgevingsvergunning en het Natuurdecreet.

Inzake de wijzigingen aan de VCRO, formuleert de Minaraad in dit advies aanbevelingen bij de aanduiding van de signaalgebieden. 

Inzake de wijzigingen aan het decreet omgevingsvergunning en aan het Natuurdecreet, formuleert de Minaraad aanbevelingen bij de integratie van de vegetatievergunning in de omgevingsvergunning, het voorgestelde sanctioneringssysteem in geval de overheid de beslissingstermijnen in het kader van het decreet omgevingsvergunning niet naleeft, de digitale indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning, de beperking van de toegang tot het beroep in het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning en de wijzigingen aan de PAS.

De aanbevelingen bij de sanctionering van het overschrijden van de beslissingstermijnen, de beperking van de toegang tot het beroep en de wijzigingen aan de PAS, werden niet unaniem onderschreven.

Downloads