Het verzameldecreet landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening 2012 (met SERV en SALV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
13 sep 2012
Productnummer
2012-053

Het voorontwerp van decreet omvat 19 hoofdstukken, waarvan er 12 behandeld worden in het advies. Soms betreft het slechts de expliciete instemming van de Raden. 
 

De belangrijkste commentaren betreffen een gemotiveerde instemming met de wijzigingen aan het Decreet betreffende de milieuvergunning, het Decreet Algemene Bepalingen inzake het milieubeleid, het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, het Decreet Integraal Waterbeleid. Omtrent het Bosdecreet en het Decreet houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen formuleren de Raden wel enkele kritische bedenkingen.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Het verzameldecreet landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening 2012

Download (grootte: 145.1 KB, type: application/pdf)