Conceptnota Digitale Meters - Uitrol in Vlaanderen (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
11 apr 2017
Productnummer
2017-012

Slimme meters zullen een belangrijke rol spelen in het toekomstig energiesysteem. Ze hebben het voordeel dat ze consumenten actiever kunnen maken en de energievraag helpen sturen. Maar de kosten van slimme meters zijn aanzienlijk en de onzekerheden nog groot. De SERV en de Minaraad vragen daarom om de uitrol te kaderen in een brede visie op het energiesysteem en goed voor te bereiden in overleg met de doelgroepen alvorens een definitieve beslissing te nemen. De vraag die nu op tafel ligt is dus niet óf slimme meters eraan komen, maar wel wanneer bij wie, waarom en hoe.

De raden beraden zich nog over de aandachtspunten voor een beslissing over de uitrol van slimme meters. Ze doen wel nu al suggesties voor de opmaak van een brede beleidsonderbouwende kostenbatenanalyse, die de VREG hierover voorbereidt. Zo vragen ze dat de kostenbatenanalyse bijkomende scenario’s onderzoekt naast het scenario uit de conceptnota van de Vlaamse regering om de fasering, segmentering en modaliteiten te onderbouwen en te optimaliseren. Ook moet de analyse de kosten en baten en hun bepalende factoren nader documenteren met het oog op een flankerend beleid dat de kosten beperkt en de baten versterkt. Verder moet de analyse de impact op diverse actoren en de verdelingseffecten in kaart brengen evenals de kwalitatieve aspecten zoals de impact op de werkgelegenheid, de markten, het investeringsklimaat voor hernieuwbare energie.

Coördinator
: Naam Annemie Bollen
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres abollen@serv.be
: Telefoon 02 209 01 00

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32


Downloads