Conceptnota slimme meters (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
27 sep 2012
Productnummer
2012-068

In dit advies appreciëren de Minaraad en de SERV de beslissing van de Vlaamse Regering om niet over te gaan tot een volledige uitrol en om over het vervolgtraject inzake de ontwikkeling van slimme netten in Vlaanderen een consultatie te organiseren. Niettemin zijn volgens de raden in dit vervolgtraject twee zaken cruciaal. Ten eerste moet het slimme meterdebat kaderen in en voorafgegaan worden door een ruimer debat over het toekomstige energiesysteem. Dat is immers bepalend voor de plaats van de slimme netten en eventueel slimme meters hierin. De raden vragen dan ook het debat hierover te versnellen en om alternatieven voor de diverse functies van slimme meters te bekijken. Ten tweede vragen de raden om de aangekondigde nieuwe kostenbatenanalyse grondig voor te bereiden en hierover tijdig te consulteren alsook de verdelingsaspecten in kaart te brengen.

Co-auteur(s)
: Naam Mohamed Al Marchohi
: Organisatie SERV
: E-mailadres mamarchohi@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads