Ontwerp Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016‐2020

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
16 feb 2017
Productnummer
2017-004

Het ontwerp van Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020 werd voor advies voorgelegd aan de FRDO en de gewestelijke overlegorganen die waarnemend lid zijn van de FRDO, zij brachten een gezamenlijk advies uit.

De Raden uiten hun tevredenheid over het feit dat ze betrokken werden bij het proces. Zij formuleren een aantal algemene opmerkingen met als kernwoorden en -begrippen: heldere en synthetische informatie; integratie; efficiëntie, Nationale doelstellingen bereiken; sociaaleconomische gevolgen; inventarisatie; vroeger betrekken van stakeholders; tijdsschema, budget; prioritering.

Zij wijzen ook op een aantal ontbrekende elementen (met kernwoorden: ontwikkelingssector; industrie en dienstensector; impactgevoelige groepen; mobiliteit; energiebeleid, fiscaal beleid, telecommunicatie en ICT; mariene milieu) en gaan ten slotte in op de 11 voorgestelde maatregelen.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Ontwerp Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016‐2020

Download (grootte: 211.7 KB, type: application/pdf)