Herziene kosten-batenanalyse slimme meters (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
01 mrt 2012
Productnummer
2012-015

SERV en Minaraad vragen meer informatie te verzamelen vooraleer een beslissing te nemen over een algemene uitrol van slimme meters. De kostenbatenanalyse, in opdracht van de VREG uitgevoerd, biedt te weinig basis om te beslissen. De analyse bekijkt te weinig alternatieven en is niet transparant over het toewijzen en berekenen van de kosten en baten. Minaraad en SERV vragen de kostenbatenanalyse aan te vullen en te verduidelijken. De totale kosten naar aanleiding van de invoering van slimme meters bij alle consumenten kost naar schatting ongeveer 2 miljard euro. De overheid kan zich niet permitteren voorbarig te beslissen. De Raden dringen bij de Vlaamse Regering aan een conceptnota over slimme meters voor te leggen aan de bevoegde adviesraden vooraleer nieuwe regelgeving uit te werken.

SERV en Minaraad keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Mohamed Al Marchohi
: Organisatie SERV
: E-mailadres mamarchohi@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Herziene kosten-batenanalyse slimme meters

Download (grootte: 408.5 KB, type: application/pdf)