Geluidsactieplannen wegverkeer en spoorverkeer

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
19 mei 2016
Productnummer
2016-010

Het briefadvies van de Minaraad over geluidsactieplannen 2de fase voor wegverkeer en spoorwegverkeer herhaalt dat de timing van de actieplannen achterloopt op de termijnen van de richtlijn omgevingslawaai en terrein verliest. Hij vindt ook dat de plannen niet grensverleggend zijn, maar accepteert tegelijk dat niet alle problemen ineens kunnen aangepakt worden. Hij vraagt om de afstemming te verbeteren tussen de resterende knelpunten van de 1ste fase en de nieuwe knelpunten van de 2de fase. 

Er zou ook een evaluatie moeten voorgelegd worden van de acties m.b.t. de 1ste fase. Het budget voor de aanpak van omgevingslawaai door weg- en spoorwegverkeer is beperkt. Voor wat het wegverkeer betreft, zouden de inkomsten van de kilometerheffing gedeeltelijk kunnen aangewend worden voor de bestrijding van het omgevingslawaai. Ten slotte merkt de Raad ook op dat voor de prioritering van maatregelen rekening moet gehouden worden met de planologische bestemming van het gebied waarin de woningen gelegen zijn en met de al dan niet zone-vreemdheid van die woningen.

 

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Geluidsactieplannen wegverkeer en spoorverkeer

Download (grootte: 36.6 KB, type: application/pdf)