Actieplan omgevingslawaai luchthaven Brussel-Nationaal (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
17 dec 2015
Productnummer
2015-028

De Minaraad en de SERV ontvingen een vraag om advies over het ontwerp van actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussel-Nationaal. Ze brengen een gezamenlijk advies uit. De eerste vaststelling van de Raden is dat het aantal potentieel sterk gehinderden in Vlaanderen met 21% is afgenomen. Daarvoor zijn een aantal maatregelen verantwoordelijk die vooral inspelen op beperkingen bij de bron. Maar ondanks de afname zijn er nog steeds inwoners blootgesteld aan geluidsniveaus boven de drempels waarboven aanzienlijke negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden. Dat moet structureel verminderen. Voor de toekomst is vooral het vastleggen van concrete afspraken in een politiek samenwerkingsakkoord van groot belang.

Het Vlaamse gewest heeft vooral een rol in het flankerend beleid via het instrumentarium van de ruimtelijke ordening. De effectiviteit daarvan vereist stabiele geluicontouren. Daarvoor zijn stabiele vliegroutes nodig, waarvoor terug het samenwerkingsakkoord cruciaal zal zijn. Anderzijds zijn de isolatiemaatregelen uit het ontwerp te vrijblijvend omschreven. De Raden dringen aan op onderzoek over de financiering van een ondersteuningsprogramma met isolatiepremies.

Tenslotte wijzen de Raden er op dat het Vlaamse gewest de Europees opgelegde termijnen niet haalt.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Actieplan omgevingslawaai luchthaven Brussel-Nationaal

Download (grootte: 70.7 KB, type: application/pdf)