Totstandkoming werkprogramma BBT-studies

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
15 dec 2016
Productnummer
2016-029

Naar aanleiding van een vraag van de voorzitter van de BBT-stuurgroep over het BBT-werkprogramma formuleert de Minaraad op eigen initiatief aanbevelingen over de totstandkoming van het voorstel van werkprogramma.
Om in de toekomst hun adviesrol ten volle te kunnen uitoefenen, vragen de leden van de Minaraad om voorafgaand aan de besprekingen van het ontwerpprogramma input te leveren voor voorstellen van BBT-studies, om vervolgens een toelichting te ontvangen op de werkcommissie van de Minaraad bij de adviesvraag over het ontwerpprogramma en om een adviestermijn van 2 tot 3 maanden die aanvangt vanaf de toelichting. De adviesvraag zou een voorstel van meerjarenprogramma moeten bevatten met een duidelijke prioritering en rangorde, en een motivering voor deze rangorde. Tenslotte zou nadat het programma definitief werd vastgesteld een terugkoppelmoment georganiseerd moeten worden zodat de leden van de Raad ingelicht worden over de draagwijdte van hun adviezen en nagegaan kan worden hoe het proces geoptimaliseerd kan worden.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Totstandkoming werkprogramma BBT-studies

Download (grootte: 184.9 KB, type: application/pdf)