14 mrt 2018

Emissies verkeer en houtverbranding: tijd voor ingrijpend beleid

Oriëntatiemoment Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Datum: 14 mrt 2018
Tijd: 09:00 tot 13:20 uur

Doelstelling:

De Minaraad organiseerde op 14 maart 2018 een event rond het thema luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit in Vlaanderen is er de voorbije twintig jaar sterk op vooruitgegaan. Toch haalt Vlaanderen niet alle Europese normen: onder meer de polluenten fijn stof en stikstofdioxide blijven problematisch. Deze hoorzitting stond in het teken van twee belangrijke bronnen van deze polluenten: verkeer en houtverbranding.

Topics van de hoorzitting waren o.a. de Europese productnormering inzake lichte voertuigen, de verkeersemissies in Vlaanderen, de modellering waarmee luchtkwaliteit wordt opgevolgd, de hoge resolutie NO2-kaarten die in dit verband worden opgemaakt, de eerste resultaten van de Antwerpse lage-emissiezone en, tot slot, de problematiek van de houtverbranding in Vlaanderen.

  

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Agendapunten

 • Emissions of air pollutants from road transport: The Latest Developments

  Spreker(s): Zlatko Kregar and Dilara Panagiota, DG ENV and DG Internal Market, European Commission

  Topics: latest developments at EU-level on air emissions of cars/vans/etc. , real emissions versus theoretic emissions, how does it fit in a wider strategy on air pollution/climate, …

  Tijd: 09:10 tot 10:00u

 • Verkeersemissies in Vlaanderen: meetresultaten van de luchtkwaliteit

  Spreker(s): Koen Toté, Diensthoofd lucht, VMM

  Topics: Emissies in Vlaanderen, bronnen en evolutie, de luchtkwaliteit getoetst aan de normen, impact van luchtkwaliteit op gezondheid

  Tijd: 10:00 tot 10:15u

 • Vlaanderen in overschrijding: het street canyon effect

  Spreker(s): Frans Fierens, IRCEL

  Topics: het nieuwe luchtkwaliteitsmodel, focus op elementaire koolstof (EC), meetresultaten, import en export van verontreinigingen, webapplicatie, uitrol naar Europa,…

  Tijd: 10:15 tot 10:30u

 • Gebiedsdekkende hogeresolutiemodullering van NO2 in Europa

  Spreker(s): Wouter Lefebvre, VITO

  Topics: vergelijking Vlaanderen-Europa, aanmaken hoge resolutie kaarten voor Europa: methode en resultaten, …

  Tijd: 10:30 tot 10:50u

 • De Antwerpse lage-emissiezone: emissies de eerste resultaten

  Spreker(s): Filip Lenders, Projectleider LEZ Antwerpen

  Topics: kader en praktische werking LEZ, evolutie conformiteit wagenpark, gemeten luchtkwaliteit, effect LEZ op emissies, vergelijking met andere Europese LEZ, verdere timing van de evaluatie van de LEZ op de luchtkwaliteit, …

  Tijd: 10:50 tot 11:20u

 • Houtverbranding in Vlaanderen: hoe groot is het probleem?

  Spreker(s): Jordy Vercauteren, Dienst Lucht, VMM

  Topics: nieuwe emissiecijfers over houtverbranding, onderzoek in Vlaanderen en een blik over de grenzen, …

  Tijd: 11:20 tot 11:45u

 • Stapstenen en voorbeelden van bio-energie in Vlaanderen

  Spreker(s): Francies Van Gijzeghem, Projectleider BIO-Energie platform

  Topics: het Vlaamse biomassalandschap, biomassahubs, groene warmte in woningen en gebouwen,…

  Tijd: 11:45 tot 12:05u

 • Houtverbranding: toekomstig beleid

  Spreker(s): Mirka Van der Elst, Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie

  Topics: impact van houtverbranding, bestaand en toekomstig beleid, maatregelen in andere Europese landen, …

  Tijd: 12:05 tot 12:35u

 • Conclusies

  Tijd: 12:35 tot 12:40u

 • Netwerkreceptie

  Tijd: 12:40 tot 13:20u