12 jan 2016

Milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewateren en de beleidstaken ter zake

Oriëntatiemoment Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Datum: 12 jan 2016
Tijd: 12:00 tot 14:00 uur

Doelstelling:

Het gezamenlijke advies van Minaraad, SERV en SALV over het ontwerp van besluit beheerdoelstellingen voor oppervlaktewaterkwantiteit (advies van oktober 2015) pleitte voor bijkomend overleg met de belanghebbenden. Op basis van de elementen van beleid inzake de milieukwantiteitbeheerdoelstellingen die aan bod kwamen in de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen en in het ontwerp van besluit, wensten de adviesraden en de belanghebbenden die er deel vanuit maken, bijkomende verduidelijkingen. Voor de Minaraad kaderde deze toelichting ook in het project “Adaptatie”.

De toelichtingen en het beantwoorden van vragen werden verzorgd door het kabinet van minister Schauvliege en de CIW / VMM. 

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Agendapunten

 • Stand van zaken van het ontwerp van besluit en de SGBP’s

  Tijd: 12:00 tot 12:20u

 • Overzicht van de elementen van beleid die reeds zijn vastgelegd aangaande de milieukwantiteitsbeheerdoelstellingen voor oppervlaktewateren en de visie van het beleid die daartoe aan de basis ligt

  Tijd: 12:20 tot 12:40u

 • De toekomst

  Tijd: 12:40 tot 13:00u

 • Varia

  Tijd: 13:00 tot 13:15u