Fonds voor stedelijke en plattelandsinvesteringen (MET SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
27 okt 2016
Productnummer
2016-027

De Minaraad en de SALV formuleerden als eerste enkele algemene bemerkingen. Zo vroegen ze onder andere om een inhoudelijke sturing aan het investeringsfonds toe te voegen, om de verdeling van de middelen via meetbare indicatoren te koppelen aan het realiseren van de doelstellingen en om een instrument te creëren dat een financiële verevening van ruimtelijke lusten en lasten tussen lokale besturen kan realiseren. Ze wezen daarbij ook op de nood aan een kernversterkend beleid. Verder vonden de Raden het positief dat de Vlaamse Regering werk maakt van een administratieve lastenverlaging.

Minaraad en SALV vinden steun voor stadsvernieuwingsprojecten belangrijk. Daarnaast vragen ze ook om in het decreet al een sturend kader met betrekking tot doelstellingen te voorzien.

Wat een Plattelandsfonds betreft, zijn de Raden van mening dat dit moet inzetten op de specifieke kenmerken van het platteland. Ze vinden dat het beperken van het Plattelandsfonds tot investeringen in materiële vaste activa een rem vormt op typische plattelandsprojecten en kan zelfs contraproductief zijn. Indien dit toch blijft behouden, vragen ze om ‘materiële vaste activa’ ruim en plattelandsgericht te interpreteren. Verder vragen ze om streekgerichte samenwerking te stimuleren.

Voka onthield zich bij dit advies omwille van gelijkaardige adviesactiviteiten bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Fonds voor stedelijke en plattelandsinvesteringen

Download (grootte: 262.0 KB, type: application/pdf)