Vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
13 sep 2012
Productnummer
2012-062

Minaraad en SERV vragen om alternatieven voor de verminderde onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen (VOV) te onderzoeken. De VOV helpt weliswaar om het gebouwenpark klimaatneutraler te maken door bouwheren aan te zetten energiezuiniger te bouwen dan de eisen. Maar de VOV heeft belangrijke beperkingen:

  • ten eerste is de VOV vaak niet effectief, omdat de steun onvoldoende is, pas jaren na de investering komt en van te voren onbekend is.
  • ten tweede is de VOV op korte termijn 12 keer minder efficiënt dan de premies van de netbeheerders, al kan de regeling op langere termijn wel efficiënt zijn.
  • ten derde zijn er twijfels bij de rechtvaardigheid van de VOV. Zo is de steun voor gelijkaardige gebouwen niet gelijk. De VOV wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen en dat kan gevoelig verschillen voor gelijkaardige gebouwen. Ook varieert de steun sterk afhankelijk van de gemeente: van 27% tot 67% van het geïndexeerd KI. De regeling bereikt trouwens maar een beperkt deel van de bevolking dat kan nieuwbouwen, herbouwen en renoveren na volledige ontmanteling. Opmerkelijk daarbij is dat grote gebouwen het gemakkelijker hebben om beter te scoren dan de eisen en dat vooral vrijstaande woningen en halfopen woningen goed scoren. Verder kunnen eigenaars de VOV mislopen als ze door andere vrijstellingen of verminderingen niet genoeg onroerende voorheffing betalen.

Blijft de VOV toch behouden, dan moeten de steunmodaliteiten veranderen om de regeling effectiever, efficiënter en rechtvaardiger te maken. Tot slot zijn ook maatregelen nodig die voorlopers in het energiezuinig renoveren stimuleren.

Co-auteur(s)
: Naam Mohamed Al Marchohi
: Organisatie SERV
: E-mailadres mamarchohi@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen

Download (grootte: 459.5 KB, type: application/pdf)