Conceptnota “Ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020” (met SERV en SALV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
28 mrt 2013
Productnummer
2013-018

Dit 60 blz. tellende advies werd opgemaakt op grond van een samenwerkingsverband tussen de SERV, de SALV en de Minaraad, waarbij laatstgenoemde als "trekker" optrad. De Raden waarderen het dat de Vlaamse regering een derde klimaatbeleidsplan opmaakt, maar hebben wel bemerkingen bij de wijze van opmaak en hun informatieve en beleidsmatige meerwaarde. De Raden vragen om een rollende klimaatbeleidsplanning, zodat er op een passende en transparante wijze kan worden omgesprongen met de onzekerheden waar het voorliggende ontwerpplan aan onderworpen is. De Raden pleiten voor meer beleidsdomein- en beleidsniveau overschrijdende planning, met doorwerking van de lange termijn. De Raden besteden in hun advies voor het overige uitgebreide aandacht aan zowel het mitigatie- als het adaptatiegedeelte van het ontwerpplan.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Conceptnota “Ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020”

Download (grootte: 794.7 KB, type: application/pdf)