Ontwerpbesluit betreffende subsidies voor activiteiten van havenkapiteindiensten

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
08 sep 2011

Het voorontwerp van besluit regelt het toekennen van subsidies aan de Vlaamse havenbedrijven zodat hun havenkapiteindiensten de verkeersafwikkeling, veiligheid en vrijwaring van het milieu kunnen garanderen. De Minaraad vindt het besluit belangrijk omdat het kan bijdragen tot de preventie van scheepvaartongevallen en het vermijden van milieuschade. De stimuli in het besluit om een vlot en veilig scheepvaartbegeleidingssysteem te ontwikkelen worden door de Raad positief ingeschat. Omdat het besluit vooral ingaat op organisatorische en procedurele kwesties, heeft de Minaraad geen verdere bemerkingen.

De Minaraad keurde het briefadvies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Briefadvies over de subsidies voor activiteiten van havenkapiteindiensten

Download (grootte: 37.2 KB, type: application/pdf)