Startnota’s MBO afgedankte voertuigen, afgedankte batterijen en accu’s voor de aandrijving van hybride en elektrische auto’s en afgedankte matrassen

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
15 dec 2016
Productnummer
2016-028

De Minaraad ontving een adviesvraag die gelijktijdig over de startnota’s voor de MBO’s afgedankte voertuigen, afgedankte batterijen en accu’s voor HE-auto’s en de MBO afgedankte matrassen handelde. In het advies besteedt de Raad daar telkens een hoofdstuk aan, voorafgegaan door een hoofdstuk met algemene beschouwingen. In het algemeen deel komen informatieverstrekking en overlappende MBO’s aan bod. 

Bij de MBO autowrakken krijgt de scope aandacht, naast de rapportage, traceersystemen, verdere vooruitgang voor inzameling en recyclage en uiteraard remanufacturing. 

Bij de MBO afgedankte batterijen en accu’s stemt de Raad in met een afzonderlijke MBO. Verder gaat het over doelstellingen en de rol van milieubijdragen. 

De MBO matrassen ligt in het verlengde van het recent goedgekeurde Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen en gelijkaardig bedrijfsafval en de wijziging van het VLAREMA. Het advies gaat over het geografisch toepassingsgebied van de regeling en over het systeem van de “1 voor 1”-terugname. Over beide is geen eenstemmigheid. Er is wel eenstemmigheid omtrent bijkomend onderzoek en meer betrokkenheid van de sectoren m.b.t. matrassen in de professionele markt.
Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Startnota’s MBO afgedankte voertuigen, afgedankte batterijen en accu’s voor de aandrijving van hybride en elektrische auto’s en afgedankte matrassen

Download (grootte: 348.9 KB, type: application/pdf)