Startnota Milieubeleidsovereenkomst (MBO) afgedankte batterijen en accu’s

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
11 mrt 2015
Productnummer
2015-005

Voor zijn advies hanteerde de Minaraad drie criteria: inpasbaarheid in het materialenbeleid, verwerking op de meest milieuverantwoorde wijze en de toepassing van het principe “de vervuiler betaalt”. Daarnaast moet de MBO voldoen aan de Europese RL 2006/66/EG en andere relevante Europese en Vlaamse regelgeving terzake.

De Raad is voorstander voor een zelfde MBO in de drie Gewesten. De invulling van de aanvaardingsplicht via een MBO heeft in het verleden tot goede resultaten geleid op het vlak van inzameling en sortering van afgedankte batterijen en accu’s in Vlaanderen en in België. Dat moet aangehouden blijven. Indien er een BBT beschikbaar is die leidt tot minder verliezen van metalen uit de metalenkringloop en dat zonder verhoging van de ecologische voetafdruk, dan moet Bebat zich engageren om dat als een belangrijk criterium voor de keuze van verwerking voorop te zetten.

De Raad suggereert ook om bij de afbouw van de financiële reserves van Bebat te investeren in O&O voor de optimalisatie van het materialenbeleid.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Startnota Milieubeleidsovereenkomst (MBO) afgedankte batterijen en accu’s

Download (grootte: 31.4 KB, type: application/pdf)