Milieubeleidsovereenkomst betreffende afgedankte draagbare en industriële batterijen en accu’s, afgedankte autobatterijen en accu’s, afgedankte zaklampen en afvalbanden

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
25 mrt 2010

De Vlaamse Regering kan vrijwillige milieubeleidsovereenkomsten (MBO's) afsluiten met representatieve beroepsorganisaties om, in samenwerking met die beroepsorganisaties en hun leden, bepaalde milieubeleidsdoelstellingen te bereiken. De SAR Minaraad ontving vier ontwerp MBO's over respectievelijk afgedankte draagbare en industriële batterijen en accu's, afgedankte autobatterijen en accu's, afgedankte zaklampen en afvalbanden.

In het algemeen vindt de SAR Minaraad dat MBO's zo goed mogelijk moeten bijdragen tot het vergroenen van de economie. Hij ondersteunt het principe dat de kosten van het afvalstoffenbeheer gedragen worden door ofwel de eerste afvalstoffenproducent, ofwel de huidige of de vorige houders van de afvalstoffen.

Over alle ontwerp MBO's adviseert de Raad positief, maar bij de afgedankte (auto)batterijen en accu's vraagt hij de doelstellingen eventueel aan te passen van zodra de nieuwe Europese berekeningsmethode gekend is. Die operatie mag niet leiden tot een verhoging van de bestaande milieu-impact en moet de materialenkringloop verder sluiten. Bij de gewone batterijen suggereert de Raad om nog aandacht te hebben voor de vergoeding van de kosten van containerparken, een evaluatie en eventueel de afschaffing van de ecotaks op batterijen alsook bijkomende inspanningen voor de communicatie over preventie en levensduurverlenging.

Bij de MBO afgedankte zaklampen vraagt de Raad of de milieubijdrage niet gedifferentieerd moet worden. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de afbakening van de verantwoordelijkheden, het formaliseren van de bestaande afspraken voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en een uitgebreide en volgehouden informatiecampagne.

De SAR Minaraad vraagt verduidelijking over de volledigheid van de definities en de inzameling van autobanden bij ‘gezinnen’ bij de MBO afvalbanden. Hij formuleert ook bedenkingen bij de evaluatie van de verwerkingstechnieken.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad


Downloads

Advies over de MBO's betreffende afgedankte draagbare en industriële batterijen en accu’s, afgedankte autobatterijen en accu’s, afgedankte zaklampen en afvalbanden

Download (grootte: 208.5 KB, type: application/pdf)